on 5 review with

Cele mai vândute

Lurban Romania

TERMENI DE UTILIZARE


1. Site-ul si Operatorii Site-ului
1.1 Compania Brilliant Concept International Srl operează site-ul in Romania pentru a comercializa produse de lifestyle/ fashion pentru clienții de retail.

Site-ul www.mipac.ro : este operat de Brilliant Concept International S.R.L cu sediul în județul Ilfov, Balotesti, soseaua Unirii Nr.101, cod poștal 77015, România.

1.2. Relația dvs. legală este cu entitatea Brilliant Concept International care operează site-ul pe care îl vizitați și/sau prin care încheiați o tranzacție online, dacă nu se specifică în mod expres altfel în altă parte.

2. Obiectul și Acceptarea Termenilor de Utilizare

2.1. Accesul dvs. și utilizarea site-ului mipac.ro sunt supuse și reglementate de toate legile și regulamentele în materie și acești termeni și condiții de utilizare, inclusiv orice politici sau alte condiții menționate în prezentul document și disponibile pe Site, conform modificărilor intervenite în decursul timpului.Prin acceptarea Termenilor de Utilizare, sunteți de acord să respectați Termenii de Utilizare în versiunea online pe site-ul mipac.ro, la momentul vizitei dvs.

2.2. Ne rezervăm dreptul de a aduce modificări în orice moment site-ului nostru și Termenilor de Utilizare prin postarea pe site-ul nostru, fără nici o altă notificare.

3. Confidențialitate

Prin utilizarea www.mipac.ro , se consideră că ați acceptat Politica noastră de Confidențialitate. Înainte de a ne oferi date cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) prin intermediul Site-ului nostru vi se va solicita în mod expres să acceptați această politică

http://www.mipac.ro/ro/content/3-regulament-cu-privire-la-protectia-datelor-cu-caracter-personal

4. Utilizarea site-ului nostru

4.1 Vă acordăm un drept limitat de a accesa și de a utiliza site-ul mipac.ro pentru uz propriu. Nu aveți voie: (i) să reproduceți, duplicați, copiați, vindeți, retransmiteți,inclusiv orice parte a conținutului acestuia în orice scop, fără a obține acordul nostru scris în prealabil.

4.2 Nu aveți dreptul să abuzați de site-ul mipac.ro prin introducerea cu bună știință de viruși sau alte materiale, care sunt rău intenționate sau dăunătoare tehnologic, prin încercarea de a obține acces neautorizat pe site-ul mipac.ro, sau prin atacarea site-ului nostru printr-un atac 'DdoS denial'. O încălcare a acestei dispoziții poate constitui infracțiune și este posibil să vă raportăm autorităților competente pentru astfel de acte, fără a aduce atingere altor mijloace legale disponibile pentru a ne recupera daunele suferite.

4.3 Ne rezervăm dreptul de a suspenda sau anula oricând accesul la site-ul mipac.ro (sau părți din acesta), în special dacă noi considerăm că utilizați site-ul mipac.ro în orice mod care este contrar oricăror dintre acești Termeni de Utilizare sau într-un mod dăunător.

5. Înregistrare și acces restricționat pe mipac.ro

5.1 Ne rezervăm dreptul de a restricționa accesul pe site-ul mipac.ro sau părți din acesta pentru vizitatorii care s-au înregistrat, cu excepția cazului în care se prevede altfel de legislația în vigoare. După completarea formularului de înregistrare și confirmarea datelor specificate, vă vom trimite un mesaj pe adresa de e-mail furnizată de dvs., indicând modul în care este confirmată înregistrarea. Dacă nu confirmați înregistrarea, vă acordăm accesul la zona restricționată de pe site-ul mipac.ro, pe bază temporară. Ca urmare a înregistrării corecte, vi se acordă acces la zonele restricționate ale site-ului mipac.ro prin introducerea adresei de e-mail și a parolei alese sau puse la dispoziție în timpul înregistrării (procesul de autentificare).

5.2 Nu vi se permite să utilizați conturile oricărui alt client înregistrat sau să furnizați părților terțe posibilitatea de a vă folosi contul. Nu vi se permite să creați cu rea intenție conturi suplimentare cu scopul de a abuza de funcționalitatea Site-ului mipac,ro sau a altor utilizatori sau să încercați să vă dați drept un alt utilizator.

5.3 Puteți accesa și actualiza sau corecta sau ne puteți solicita să actualizăm și să corectăm datele de înregistrare și informațiile din zona "Contul dumneavoastră" de pe site-ul mipac.ro.

5.4 Veți putea anula oricând înregistrarea, contactând serviciul clientii la datele de contact furnizate pe mipac.ro. Datele dvs. vor fi apoi tratate conform secțiunii în cauză din Politica noastră de Confidențialitate.

6. Înregistrare și acces restricționat pe mipac.ro

6.1 Toate notificările dvs. adresate nouă trebuie să fie efectuate prin scrisoare sau e-mail la serviciul clienți sau operatorulsite-ului mipac.ro.

6.2 Vă putem trimite o notificare individuală fie la adresa de e-mail sau adresa poștală furnizate sau în caz de notificare generală trimisă tuturor utilizatorilor sau clienților noștri prin postarea de informații pe site-ul mipac.ro într-un mod corespunzător.

6.3 Utilizând site-ul mipac.ro, acceptați faptul că veți comunica cu noi în principal prin mijloace electronice. Din motive contractuale sunteți de acord cu aceste mijloace electronice de comunicare și sunteți de acord că toate contractele, notificările, informațiile și alte comunicări pe care vi le transmitem vor respecta cerințele legale conform cărora aceste comunicări se vor face în scris, cu excepția cazului în care legislația aplicabilă nu permite acest acord.

6.4 Dacă aveți întrebări sau reclamații privind termenii și condițiile noastre, un produs sau orice alt aspect, vă rugăm să contactați serviciul clienți sau operatorul site-ului.

7. Diverse

7.1 Transferul de drepturi și obligații: Drepturile și obligațiile care decurg din activitatea noastră și din accesul și utilizarea dvs. a site-ului mipac.ro sunt obligatorii atât pentru dvs. cât și pentru noi precum și pentru succesorii și cesionarii noștri. Cu excepția cazului în care legislația în vigoare prevede altfel, nu puteți transfera, cesiona sau altfel dispune de nici unul din drepturile sau obligațiile dvs., în special obligații de plată, fără acordul nostru scris în prealabil.

7.2 Nici o renunțare a noastră de la oricare dintre prevederile acestor Termeni de Utilizare nu va produce efecte dacă nu se specifică în mod expres că este o renunțare și dacă nu sunteți notificat în scris.

7.3 Nulitate: În cazul în care o instanță sau autoritate competentă decide că oricare dintre dispozițiile acestor termeni de utilizare este invalidă, ilegală sau inaplicabilă conform legii aplicabile, această dispoziție va fi modificată și interpretată astfel încât să se realizeze cel mai bine obiectivele dispoziției inițiale în măsura permisă de lege. Restul dispozițiilor vor rămâne în vigoare.

7.4 Întregul Acord: Acești termeni de utilizare conțin întreaga înțelegere dintre dumneavoastră și noi cu privire la utilizarea site-ul mipac.ro. Nici o declarație, orală sau scrisă, care nu este inclusă în termenii de utilizare nu va fi obligatorie pentru dumneavoastră sau pentru noi dacă nu a fost convenită de comun acord în scris între dvs. și noi.

8. Reclamații și căi de atac în afara instanței

Protecția Consumatorilor Ilfov, Adresa: București, Strada Transilvaniei nr. 2, Sector 1, cod poștal 010798


9. Legii și jurisdicției

Acești termeni de utilizare și toate aspectele apărute sau legate de acești termeni pe acest site inclusiv conținutul acestuia vor fi reglementate de legea din Romania. Instanțele din Romania au competență exclusivă în soluționarea litigiului, care ar putea apărea din sau în legătură cu acești termeni de utilizare.